Tie­to­suo­ja­se­los­te

Päi­vi­tet­ty: 7.11.2018

Jokaisella on oikeus vaatia jäsenluettelossa  olevan virheen korjaamista, Korjauspyyntö tehdään yhdistyksen jäsenluettelon pitäjälle/sihteerille. 

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§

L aatimispäivä

 1 VIHILUODON KYLÄYHDISTYS RY

 Osoite

Vihiluoto 30, 90440 KEMPELE

 Muut yhteystiedot 

040-7171771, matti.niskanen@cresta.fi

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koske vissa asioissa

Eva Maijala

 Nurmelantie 5B, 90440 KEMPELE

 Muut yhteystiedot 

050-3621410, evamaijala@gmail.com

3 Rekisterin nimi

1) Jäsenluettelo

2) Viestien jakelulistat 

mm. sähköposti, WhatsApp ryhmät

 4 Henkilötieto- jen käsittelyn tarkoitus

1) Jäsenyystietojen hoitaminen

2) Jäsenien yhteydenpito

 5 Rekisterin tietosisältö

1) Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite

2) säh­kö­pos­tio­soi­te­lis­ta, viestiryhmiin jäsenen nimi

6 Säännön- mukaiset tietolähteet

1) Pankin tiliotteelta jäsenmaksutiedoista, antaa samalla suostumuksen jäsenrekisteriin

2) Viestiryhmiin kuuluminen on rekisteröidyltä itseltään omalla suostumuksella    


TIETOSUOJAELOSTE 2 

7 Tietojen säännönmu- kaiset luovu- tukset

1) ja 2) Ei luovuteta tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

8 Tietojen siir- to EU:n tai ETA:n ulko- puolelle

Ei siirretä

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

A Manuaalinen aineisto

B ATK:llakäsiteltävät tiedot

1) Rekisteri on yhdistyksen sihteerin kannettavassa, joka on suojattu salasanalla. 

2) Sähköposti jakelussa käytetään piilokopiota, jotta listaa ei voi kopioida. Sisäiset ryhmäviestit lähetetään avoimena jakelulistana.

Aineisto on salassapidettävää.

10 Tarkastus- oikeus

Jokaisella on oikeus tarkistaa jäsenluettelon pitäjältä/sihteeriltä jäsenluetteloon talletetut tietonsa. Tarkistusta voi pyytää yhdistyksen jäsenluettelon pitäjältä/sihteeriltä.

11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia jäsenluettelossa olevan virheen korjaamista, Korjauspyyntö tehdään yhdistyksen jäsenluettelon pitäjälle/sihteerille.

12 Muut henki- lötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsitte- lemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suora- markkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

       

VI­HI­LUO­DON KY­LÄYH­DIS­TYS RY

Y2707242-6


Vihiluoto 30

90440 KEMPELE

+358407171771

mattioskari.niskanen@gmail.com